nic nic nic
nic
Antonín Kaška
umělecká agentura
Jindřichův Hradec
Plzeň
Antonín Kaška - umělecká agentura
Za Rybárnou 56, 301 00 Plzeň, Czech Republic

sídlo firmy: Dělnická 259/III, Jindřichův Hradec
mobil: +420 603 248 491, e-mail: kaska@akaska.cz
Internet URL: www.akaska.cz, www.antonin-kaska.cz, sitemap
Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz
Prodejna Zemědělské potřeby Plzeň
nicGoogle
Web www.akaska.cz
Jindřichohradecká činohra

Zemědělské potřeby, chovatelské potřeby - potřeby pro dobytek, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíky, zvěř, psy, lesnické potřeby, zahradnické potřeby a jezdecké potřeby

Elektrické ohradníky Olli - ohradníky pro všechna domácí i divoká zvířata, elektronické ohradníky, pachové ohradníky
Eshop zemědělské potřeby
Katalog zemědělské potřeby

Vlhkoměry na obilí
Pytle na obilí
Líhně na drůbež
Kurník pro slepice
Škubačka drůbeže
Vakuovačka na potraviny
Sedačka do traktoru
ZPMS = Zemědělské potřeby M+S
Menu této sekce:
| herec - oficiální stránky - Antonin Kaska - czech actor and director | Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 - Edmond Rostand - Cyrano z Bergeracu |

CYRANO DE BERGERAC
aneb
SÁM PROTI 28

Edmond Rostand

Představení uvedeme 20. 8. 2022 od 19:00 v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci

divadlo jednoho herce - one man show
člena činohry Divadla J.K.Tyla v Plzni Antonína Kašky

Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska

Edmond Rostand: CYRANO DE BERGERAC aneb SÁM PROTI 28
CYRANO Z BERGERACU

Překlad: Jindřich Pokorný
Dramaturgická úprava: Luboš Pistorius, Karol Skladan, Antonín Kaška
Výprava: Alois Bárta, Karol Skladan
Hudba: Petr Přibyl
Režie: Karol Skladan
Osoby a obsazení:
Cyrano de Bergerac Antonín Kaška
Kristián de Neuvillette Antonín Kaška
Hrabě de Guiche Antonín Kaška
Ragueneau Antonín Kaška
Le Bret Antonín Kaška
Carbon de Castel-Jaloux Antonín Kaška
Ligniére Antonín Kaška
De Valvert Antonín Kaška
Montfleury Antonín Kaška
Ředitel Antonín Kaška
Ctihodný občan Antonín Kaška
Měšťák Antonín Kaška
Markýz Antonín Kaška
Mušketýr d´Artagnan Antonín Kaška
Mnich – Kapucín Antonín Kaška
Vrátný Antonín Kaška
Mušketýr Antonín Kaška
Hudebník – Kumpán Antonín Kaška
Kadet Cuigy Antonín Kaška
Kadet Samson Antonín Kaška
Kadet Antonín Kaška
Pán v secesním oblečení Antonín Kaška
Roxana Antonín Kaška
Dueňa Antonín Kaška
Líza Antonín Kaška
Herečka Antonín Kaška
Řádová sestra Antonín Kaška
Dáma v secesním oblečení Antonín Kaška

Premiéra představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 - červen 1987 v Západočeském divadle v Chebu

Představení jsme uvedli v pátek 18.8.2017 v 19:19 na renesančním dvorku domu u Langrů na náměstí Míru v Jindřichově Hradci, kde jsme oslavili 30. výročí uvedení tohoto představení a blížící se životní jubileum.
Divadelní představení bylo při této příležitosti zapsáno do České knihy rekordů - více na videu ve spodní části stránky.


Pro Plzeňáky uvedeme představení dne 27.9.2017 v 18:00 v Polanově síni Knihovny města Plzně ve Smetanově ulici.

Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska

Proč jako divadlo jednoho herce (one man show) právě Cyrano de Bergerac?

Na počátku tohoto bezesporu fanfarónského projektu byla otázka: „Proč hraje herec sám divadlo?“ Odpověď byla sice drobet banální, ale upřímná: „Protože v divadle, v němž je zaměstnán hraje málo, nebo ne právě to, co by si akorát přál.“ „A co by si tak přál zahrát?“ ptal se dál režisér, neboť on to byl (jak správně tušíte), kdo kladl i tu první sugestivní otázku. „Cyrana!“ vypadlo z herce, neboť on to byl atd. Nu, kdo by nechtěl hrát Cyrana, že? Leda ten, kdo momentálně šilhá po Hamletovi. Či tak něco na ten způsob. „Budiž, budeš hrát Cyrana,“ říznul do toho režisér. „Alea iacta est,“ neopomenul se herec přihlásit mezi latiníky. Cyrano byl tedy obsazen. Ale co ti ostatní? „Budeš je muset hrát taky!“ „Tak jo!“ Vlastně proč ne? Divadlo je svět pro zázraky. Proto tak okouzluje. Když je možné hrát někdy dvě i tři postavy v jednom večeru. Nebo mim! V jediném človíčku uvidíme kolikrát auta, stromy, ulice, blechu za košilí, zlého hafana, tramvaj plnou lidí, celé město. Kam se na něj hrabe pouhých 28 lidiček!?

„Hrome, že nás to nenapadlo hned?!“ „Když celou hru, tak jedině s jedním hercem!“ „Herec sám stvoří celé divadlo!“ „A bude to Velké divadlo.“ Plni sebeobdivu předložili dva umělci svůj nápad panu Rostandovi. Čekali lavinu nadávek, jak chtějí jeho dílo ochudit o davy hrdinných kadetů a zástupy krásných preciózek. Ale starý pán se jen unaveně usmál a prohodil: „Je to kradený. Celej ten váš slavnej nápad. A ještě k tomu ode mne. (To jediný vás taky omlouvá).“ Oba poněkud zkoprněli. „Ještě vám to nedošlo?… Monolog o nose, ne? Kolikpak tam Cyrano zahraje postav na pouhé jedné stránce?“ „Asi tucet,“ děl suchým hrdlem herec. „Tímhle tempem by to na 116 stránkách hodilo asi čtrnáct stovek postav,“ blesklo zcela zbytečně režisérovi hlavou. „Takže těch 28 figur na celou hru bude pro vás vlastně procházka růžovým sadem,“ domyslel to nahlas ošklivý Francouz. „Ale to s tím pitvořením kolem nosu není jen tak samo sebou,“ pokračoval: „oni se tam pitvoří všichni. Pro lásku, pro peníze, ze strachu. Všichni. I ta žába - Madléna - Roxana, tak je tuším křtěná. A snad i - On. Masky...“ A usnul. Na vavřínech, jak jinak. Vždyť jich tolik získal. Pak už jen v tom náhlém tichu průvan otáčel stránkami hry a Cyrano se pozvolna proměňoval z veršujícího zabijáka v plachého nápadníka, elegantního svůdce pod rouškou noci a s cizím jménem, v buřiče proti tyranii a snobství, tichého společníka se snůškou hloupých drbů, muže s rozbitou hlavou. Říkal své verše výbojně, snivě, naivně, plaše, tragicky, otcovsky, popisně, dvorně, ironicky, pitvorně…

Ale nejvíc znělo z jeho slov fanfarónství. Bylo jeho životem a jeho život byl fanfarónstvím. Nebyl ničím a byl vším.

Karol Skladan

Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska

Cyrano de Bergerac alone against 28 – the theatre of the single actor

At the beginning of this project there was a question: “Why does the actor act in the theatre alone?” The answer was little bit trivial, but sincere: “Because in the theatre where he is employed, he doesn’t act enough, or not just that he wishes to act.” “And what do you wish to act?” asked stage manager. “Cyrano!” answer the actor. Who wouldn’t like to act Cyrano? Maybe someone who just wants to act Hamlet. “All right than, you will act Cyrano,” decided stage manager. “Alea iacta est,” actor didn’t forget to remind that he learned Latin. “We have Cyrano, but what the others? You will have to act the others too!” “So, why not?” The theatre is the mystery world. That is why it fascinates so much. You can act two or three personage in one evening. For example mime! In one person we can see cars, trees, streets, flea behind shirt, evil dog, trolley full of people, all city. …..
“Why didn’t we think it up earlier?!” “The whole play with the single actor!” “This will be great theatre!” The two artists, confident, showed their idea to Mister Rostand. They expected to be cussed for wanting to damage the piece. But the old man just smiled and said, “I don’t care.” They both were petrified. “Do you know why? That monologue about nose. Do you know how many responses you must portray on one page? About a dozen. That means, if there is 116 pages, you should have about 1400 characters,” stage manager started wonder. “So twenty eight characters in an entire play, should be easy for you,” said Mister Rostand. He started to thinking. Cyrano started to change really slowly from a versifying killer into shy wooer, elegant tempter with strange name into rebel against tyranny and snobbery, quiet company with lots of gossips, the man with broken head. He was telling his verses aggressively, dreadfully, naively, timidly, tragically, descriptively, ironically...

The first appearance of the theatre of a single actor Cyrano de Bergerac alone against 28 was in 1987 and I perform it still. This is an attempt to perform theatre alone. Obviously I act it in clubs, galleries or somewhere outside. This performance came into being at the time when I worked in professional theatre – the Westbohemian theatre in Cheb. This theatre holds an annual competitions for single actor performances. It is important for actors to represent this style of theatre, because I didn´t like mono-drama, so with director Karol Skladan we though up this experiment.

Tuto anglickou verzi najdete i na francouzských stránkách věnovaných Cyranovi - Cyrano(s) de Bergerac - Sur scénes et sur écrans.

O představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28:

Projekt one man show (divadlo jednoho herce, klauniáda či jak to správně nazvat) Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 oslavil v roce 2002 15 let svého trvání. Oslava probíhala v létě na krásném renesančním dvorku Langrova domu v Jindřichově Hradci, kde se při maximální kapacitě 60 míst sešlo více než 80 diváků. Za těch 15 let se uskutečnilo zhruba 80 repríz a představení chci uváděti i nadále. Cyrana Z Bergaracu jsem hrál v Západočeském divadle v Chebu, na přehlídce divadla jednoho herce v Chebu, na festivalu Šrámkova Sobotka, v klubu Stálé divadelní scény v Klatovech, v mnohých sálech v Plzni, Praze, Jindřichově Hradci i na mnoha dalších místech České republiky. Snad nejkrásnější představení Cyrana z Bergeracu se uskutečnilo v Praze v Domě U kamenného zvonu a mezi nejkrásnější patřilo i tohle v Langrově domě v Jindřichově Hradci, ze kterého zde vidíte fotografie. Úryvky z představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28, jako například slavnou balkónovou scénu, jsem uváděl i jako pouliční divadlo v létě roku 1989 na Uhelném trhu v Praze, nebo v létě roku 1991 na nádvoříčku Státního zámku Červená Lhota, a dokonce i jako bytové divadlo. V říjnu 2002 uvedla Česká televize úryvky z tohoto představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 v Langrově domě v pořadu Divadlo žije.

Projekt Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 je pokus zahrát slavnou klasickou tragikomedii se všemi postavami jako divadlo jednoho herce. Protože jsem těch postav napočítal 28, nese tedy podtitul Sám proti 28. Jsem prý 4. člověk na světě, který se o podobnou hloupost pokusil (ovšem ti ostatní hráli třeba Hamleta nebo něco jiného).

A proč tento projekt vznikl? Krásně poeticky to popsal trochu výše Karol Skladan. Skutečnost byla trochu realističtější. Představení Cyrano de Bergerac bylo mé první představení u profesionálního divadla, které jsem hrozně miloval. Jako studenti DAMU jsme hostovali v inscenaci Cyrano de Bergerac, kterou režíroval Luboš Pistorius v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze (dnes Švandovo divadlo na Smíchově) v roce 1980, v epizodních rolích básníků a kadetů. Byla to nádherná inscenace a kromě jiných pro mě zůstal nezapomenutelný Jan Hartl v roli Kristiána (Cyrana z Bergeracu hrál Jiří Klem, Roxanu Jaroslava Pokorná). Na mnohé scény, jako například na balkónovou jsem se chodil dívat ještě při 80. repríze, a tak mi nedělalo problémy při zkoušení tohoto one man show se učit text, protože jsem ho uměl zpaměti. Navíc jsme s Karolem Skladanem zkoušeli víc než tři čtvrtě roku, kdy jsme hledali princip jak na to. Musím se přiznat, že jsme při tom také trochu vycházeli z představení one man show Petra Oslzlého Mysteria Buffa z Divadla Na Provázku. A tak se po letech trochu omlouvám Janu Hartlovi i Petru Oslzlému, že jsem od nich možná něco nevědomky převzal.

Trocha chlubení: uvedení na přehlídce divadla jednoho herce v Chebu v roce 1987 sice přineslo rozporuplné názory: někteří jej zatracovali, někteří chválili, někteří při něm usnuli, ale slovenští kolegové herci prohlašovali, že jsem nejlepší Roxana, jakou kdy viděli. Po letech prohlásil geniální překladatel pan Jindřich Pokorný, že si známkuje herce za to, jak říkají cyranovské verše a nikdy prý nedal lepší známku než dvojku. A já jsem od něj dostal 1-. Profesor František Černý prohlásil, že by mě rád viděl jako Cyrana na velkém jevišti. Josef Nechutný ve svém představení Rozmarné léto malinko vycházel z mého představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28, a nedávno se mi přiznala režisérka Jana Kališová, že si při inscenování představení Kapsy plný šutrů s Miroslavem Vladykou a Radkem Holubem vzpomněla na mého Cyrana.

Představení Cyrano de Bergerac aneb Sám proti 28 i dnes uvádím v klubových prostorách, v galeriích nebo pod širým nebem jak pro večerní publikum tak pro studenty středních škol. 

RECENZE  NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska Cyrano de Bergerac - Antonin Kaska
Fotografie: Vilém Kasper

Obrázky - Cyrano z Bergeracu

Cyrano de Bergerac - kresba Josef JíchaCyrano de Bergerac - kresba Josef JíchaTak takhle si mého Cyrana z Bergeracu představuje malíř Josef Jícha. Namaloval ho moc hezky, a tak jsem si z tohoto obrázku Cyrana z Bergeracu udělal logo své firmy a můžete ho vidět i jako pozadí většiny mých stránek a dokonce na logu mého nového prodejního portálu pro mobily http://mobil.akaska.cz . Na pravé straně můžete vidět zmenšenou originální kresbu Josefa Jíchy mého Cyrana de Bergerac, ve skutečnosti má ovšem formát A1. Malíř a kamarád Josef Jícha mi namaloval i originální Bílou paní, která se stala logem Nočních prohlídek hradem a zámkem v Jindřichově Hradci s Bílou paní.

Parodie Cyrano volá Kristiánovi:

Možná jste si všimli, že kromě divadla také vyrábím blbosti pro mobilní telefony. Tahle hláška se traduje již hodně dlouho, je možné, že jejím tvůrcem je dokonce Jaroslav Vrchlický, protože je napsána jako všechny Cyranovy verše v alexandrinu.
"Je konec, odešla, všechno je prosráno.
Zas půjdu s tvrdým spát. Dobrou noc, Cyrano!"
Její zvukový náhled najdete zde a naše další zvukové hlouposti na mobily na naší stránce Já zvoním!


A teď něco pro školáky, kteří marně hledají

Obsah divadelní hry Cyrano de Bergerac

slibuji, že tady bude v nejbližší době

1. dějství hry Cyrano de Bergerac se odehrává roku 1640 v sále Burgundského paláce, v míčovně přizpůsobené divadelním představením, kde se scházejí diváci na představení hry Clorisa, v níž má hrát hlavní roli Montfleury, jemuž Cyrano hrát zakázal, protože svým hereckým projevem ničí verše.

Edmond RostandEdmond Rostand - životopis

*1.4.1868 Marseilles, +2.12.1918 jižní Francie

Malý Edmond Rostand vyrůstal v republikánské Francii poté, co se Napoleon III. slavnostně zřekl absolutismu. Dětství prožil v rodné Marseilli, kde začal studovat na gymnáziu, ve středoškolských studích pokračoval v Paříži a zakončil je zde maturitou. Mladý Rostnad píše verše, opájí se hrdinskými sny vyčtenými z Dumase staršího, ze Shakespeara, Goetha, Huga a Cervantese, na pařížském gymnáziu hraje divadlo. Po maturitě se rozhodl, že zasvětí svůj život poezii. V sedmnácti letech sice získal cenu marseollské Akademie věd za esej Dva provensálští básníci, ale jeho první čtyřaktovka Červená rukavice skončila naprostým nezdarem. Teprve roku 1890 se dostavily první úspěchy: známý skladatel Emmanuel Chabrier zhudebnil Rostandovu Ódu na hudbu a její koncertní provedení bylo triumfem básníka i skladatele a Rostandovi v témže roce vyšla úspěšná básnická sbírka Lelkování. Další dramatický pokus, jednoaktovka Dva pieroti, opět nebyla úspěšná, neboť hlavní francouzská scéna Comédie-Francaise byla v té době pieroty doslova zavalena. Teprve další hra Romantici z roku 1894 znamenala pro Rostanda proniknutí do podvědomí obecenstva a kritiky. O rok později se obecenstvu představil hrou, v níž se poprvé objevuje rozpor mezi skutečností a ideálem v lásce Vzdálená princezna. Roku 1897 píše hru Samaritánka, zpracovanou na biblický námět setkání Krista s prostou ženou ze Samary. Tu sice do Comédie Francaise prosadil a hrála ji dokonce stárnoucí, ale stále nejvýznamnější herečka té doby Sarah Bernhardtová, ale Cyrana se mu prosadit nepodařilo. Ovšem rozhodla náhoda. Coquelinovi mladšímu, představiteli mnicha Trofima v Samaritánce, se úloha natolik zalíbila, že si o ní promluvil se svým otcem Constantinem Coquelinem, vynikajícím hercem, který si všímal mladých autorů, a ten osobně zašel za Rostandem a požádal ho, aby napsal něco pro něho. Premiéra hry Cyrano de Bergerac 27.12.1897 se stala nevídaným triumfem. Ovace trvaly hodiny, ministerský předseda, jenž byl náhodou přítomen, ztratil hlavu a v přestávce po třetím dějství Rostandovi v šatně udělil symbolicky řád Čestné legie. Po Cyranovi z Bergeracu vznikly ještě dvě hry Orlík (1900) o Napoleonově synu a Jasnozpěv, alegorické drama ze života zvířat uvedené o deset let později, a nedokončená hra Poslední noc Dona Juana. Na podzim roku 1918 se v zákulisí divadla při zkouškách jedné ze svých her Edmond Rostand nachladil, ulehl s těžkou chřipkou a už se z ní nezotavil.

PhotoLinksDOPORUČUJEME NA
www.akaska.cz a www.antonin-kaska.cz

Noční prohlídky hrad a zámek Jindřichův Hradec a Bílá paní Jindřichohradecké kulturní léto Jindřichohradecká činohra - Andrea Černá jako kněžna v Jiráskově Lucerně Pořady pro školy Prodej CD a MC - Pohádka o Honzovi Prodej knih - Moje malá ZOO Já zvoním! - mluvená zvonění, vyzvánění, melodie, ringtones, vyzváněcí melodie a vtipné hlášky do mobilu

www.elektricke-ohradniky.cz, www.zemedelske-potreby.cz, chovatelské potřeby, lesnické potřeby, zahradnické potřeby, jezdecké potřeby
Antonín Kaška - herec, moderátor, Cyrano de Bergerac, pořady pro školy, Memento, divadelní představení, Andrea Černá, pohádky, divadelní hry, prodej CD a MC, prodej DVD a VHS, vánoční dárky, dárky k narozeninám, hodinky, parfémy, dabing filmů, reklama, výroba reklamních spotů, casting, jazykolamy, Jindřichohradecké kulturní léto, pověsti, hudební skladatelé, herci, operní pěvci, jindřichohradecká činohra, noční prohlídky Jindřichův Hradec, Bílá paní, ubytování Jindřichův Hradec, Já zvoním! zdarma, zvuky mp3, sms tóny, budíky, hokej, fotbal, sport, hantec, reálné melodie na mobil, hlášky Antonína Kašky, hlášky Líbím se Ti?, Mikuláš, Vánoce a koledy, vánoční přání, novoroční přání, Valentýn, Velikonoce, přání k svátku, blahopřání k narozeninám, blahopřání k promoci, přání k svátku čarodějnic, svatební přání, přání k svátku matek, blahopřání k narození miminka, zamilovaná přáníčka, znamení, Hodíme se k sobě?, zamilované obrázky, auta a motorky na mobil, sudoku, šachy, karty - superhry na mobil, Chcete být milionářem?, sci-fi mobil, horor mobil, dovolená léto 2011 na mobil, psi na mobil, kočky na mobil, koně na mobil, draci na mobil, ryby, akvária na mobil, piráti z Karibiku na mobil, kancelář na mobil, krávy na mobil, falešní sobi na mobil, vyhledavače, výdělek pro webmastery, page rank, výměna odkazů, slovenské hlášky a zvonenia, blahoželania k narodeninám, želanie k meninám, vianočné priania, weisse frau, white lady, poslat SMS zdarma, Bob a Bobek, Rákosníček, Mrazík, princezny, prodej zájezdů, prodej
flash hry online, vánoční hry, logické hry, Garfield, Happy Tree Friends, Worms, StarWars, bojové hry, stolní hry, karetní hry, flash videa, Simpsonovi, Mario, střílečky, sportovní hry, velikonoční hry, zamilované hry, mahjong, Sonic, oddechovky, závodní hry, South Park, Rayman, koňské hry, skákačky, postřehové hry, puzzle, Tom a Jerry, Harry Potter
koňské potřeby, chovatelské potřeby pro dobytek, chovatelské potřeby pro ovce, lizy pro ovce, chovatelské potřeby pro prasata, chovatelské potřeby pro psy, chovatelské potřeby pro králíky, králíkárny, chovatelské potřeby pro drůbež, kurníky, líhně
noční prohlídky, zvuky a hlášky, SMS melodie, teen buzz, java hry, přání a blahopřání, Vánoce, hry online, worms games, mario games, easter games, mahjong games, horse racing games, logic games, Garfield games, Simpsons games, Christmas games, výměna odkazů, výdělek na internetu
pasti, myši, krysy, sklopce na kuny, odpuzovače myší


Copyright © 2004-2020 A.Kaska.cz