nic nic nic
nic
Antonín Kaška
umělecká agentura
Jindřichův Hradec
Plzeň
Antonín Kaška - umělecká agentura
Za Rybárnou 56, 301 00 Plzeň, Czech Republic

sídlo firmy: Dělnická 259/III, Jindřichův Hradec
mobil: +420 603 248 491, e-mail: kaska@akaska.cz
Internet URL: www.akaska.cz, www.antonin-kaska.cz, sitemap
Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz
Prodejna Zemědělské potřeby Plzeň
nicGoogle
Web www.akaska.cz
Jindřichohradecká činohra

Zemědělské potřeby, chovatelské potřeby - potřeby pro dobytek, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíky, zvěř, psy, lesnické potřeby, zahradnické potřeby a jezdecké potřeby

Elektrické ohradníky Olli - ohradníky pro všechna domácí i divoká zvířata, elektronické ohradníky, pachové ohradníky
Eshop zemědělské potřeby
Katalog zemědělské potřeby

Vlhkoměry na obilí
Pytle na obilí
Líhně na drůbež
Kurník pro slepice
Škubačka drůbeže
Vakuovačka na potraviny
Sedačka do traktoru
ZPMS = Zemědělské potřeby M+S
Menu této sekce:
| Jindřichův Hradec - Noční prohlídky - zámek, hrad a Bílá paní | Auf dem Schloß Jindrichuv Hradec spukt es | Galerie fotografií Nočních prohlídek s Bílou paní | Napsali o nás - Noční prohlídky Jindřichův Hradec | Historie Nočních prohlídek - Jindřichův Hradec | Pověsti o Bílé paní - Bílá paní | Ubytování Jindřichův Hradec a okolí, penziony, hotely, Accommodation in the town Jindrichuv Hradec rozcestník | White Lady in the castle Jindrichuv Hradec in the Czech Republic |

Historie nočních prohlídek hradem a zámkem
v Jindřichově Hradci s Bílou paní

Noční zámek Jindřichův Hradec - vstup do galerie fotografií Nočních prohlídek

Jindřichův Hradec - Noční prohlídky - Bílá paní

Podívejte se na aktuální stránku Noční prohlídky s Bílou paní v Jindřichově Hradci

Česky           Deutsch           English
Hledáte-li historii města Jindřichův Hradec, najdete ji v pověstech Jindřichova Hradce nebo v pověstech o Bílé paní

Již od svého příchodu na Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci v roce 1992 přemýšlel kastelán PhDr. Miloslav Paulík, jak zatraktivnit tento nově zrekonstruovaný třetí největší památkový objekt v České republice pro turisty. Věděl, že to, co by mohlo návštěvníky přitáhnout je Bílá paní. Historicky však paní Perchta z Rožmberka na Jindřichohradeckém zámku příliš nepobývala. Pro Jindřichův Hradec ji objevil historik Bohuslav Balbín až v 17. století. PhDr. Miloslav Paulík nejprve přišel s nápadem jakéhosi orloje, mechanické figuríny, která by se objevovala na černé věži (hladomorně) a ukazovala by na místa, kde se podle pověstí zjevovala. Tento nápad byl ovšem tak finančně náročný, že ho musel opustit.

V roce 1994 ovšem začal provozovat první noční prohlídky hradu a zámku, kdy návštěvníky po zámku sice prováděl průvodce, ale vykládal spíše strašidelné historky a v jejichž závěru se zjevila Bílá paní za zvuku chrastění klíčů a vytí vlků. Do té doby se v Čechách noční prohlídky objevily pouze na hradu Rožmberk, které v 60-tých letech připravoval režisér Mlíkovský. Jedním z prvních průvodců Nočních prohlídek v Jindřichově Hradci byl Jiří Holub, který později jako kastelán připravoval Noční prohlídky na hradě Švihov.

Ovšem to doktoru Paulíkovi nestačilo, o rok později si vymyslel, že by bylo hezké, kdyby začala návštěvníkům nočních prohlídek promlouvat zámecká kašna po vzoru katedrály ve Štrasburku. A kašna skutečně začala vyprávět svůj příběh, hlasem Evy Jakoubkové, hudbou Petra Přibyla a lyrickým textem historika PhDr. Luďka Jiráska. O dva roky později již vznikl ucelený projekt "Tajuplný příběh Bílé paní", který vyprávěl příběhy ze života Perchty z Rožmberka nejen slovy, ale i hudbou, písničkami a světelnými efekty. Od roku 1997 tedy vznikla tradice divadelních Nočních prohlídek.

Protože v té době se začaly objevovat noční prohlídky na mnoha dalších historických objektech, rozhodl PhDr. Miloslav Paulík, aby se udržela návštěvnost nočních prohlídek, že je nutné, aby každý rok byly úplně jiné. Bylo to nutné i pro účinkující, kteří měli během prázdnin více než 40 repríz stejného projektu. Do Nočních prohlídek se tehdy zapojil jejich současný scénárista Čeněk Třeček.

Anna Procházková jako Bílá paní v roce 2001   V roce 2001 převedl kastelán Miloslav Paulík celý projekt na soukromou uměleckou agenturu Antonína Kašky, který stál u zrodu Nočních prohlídek a všechny prohlídky režíroval. Kromě herecké zámecké skupiny se do projektu zapojili nově i členové jindřichohradecké ochotnické divadelní společnosti Jablonský. Noční prohlídky hradu a zámku se orientovaly na humorné zobrazení nočního života na zámku a na vzpomínky zámeckého lidu na Bílou paní. Kromě hovořící zámecké kašny se objevila i nová překvapení. V úvodu odváděli zbrojnoši kuchmajstra Bochánka do hladomorny, dvořané Čeněk Jindřich a Marie Kateřina, kteří návštěvníky provázeli ho však osvobodili. V černé kuchyni si návštěvníci vyslechli Bochánkovo vyprávění, jak se na hradě vařilo, z kaple svatého Ducha je vyhnal místní kaplan, protože paní Bochánková kapli znesvětila, ve sklepeních si vyslechli úvahy budoucího jindřichohradeckého arcibiskupa o turistickém využití Bílé paní, v rajské zahradě se dozvěděli nejnovější drby o hradeckém panstvu a v zámeckém rondelu, nejkrásnější manýristické stavbě na sever od Alp, si mohli společně s dvořany i s prostým lidem zatancovat. Noční prohlídky navštívilo 2990 diváků.

Ivana Procházková jako Bílá paní v roce 2002   V roce 2002 byl uveden na našich stránkách do provozu nový rezervační internetový vstupenkový systém REA, který využilo 15 - 20 % návštěvníků Nočních prohlídek. Diváky provázel po zámku místný ponocný a příkazy mu udílel zlý správce, který nenechal na pokoji jedinou sukni, a když mu některá nebyla po vůli, vsadil jejího manžela do klády. Na třetím nádvoří se objevil tajuplný jezdec na koni, kterého správce, zbrojnoš i ponocný hledali po celém zámku. Při hledání se dostali do černé kuchyně, kde se dozvěděli tajemství výroby sladké kaše, kterou vařila Bílá paní a na Zelený čtvrtek ji rozdávala chudým, a poprvé měli možnost ji ochutnat. V zámecké kapli se poprvé setkali s tajemným jezdcem, kterého pak honili až do rajské zahrady, kde se prozradilo, že jezdec je vlastně sličnou a nebojácnou ženou ševce Aničkou, která se snažila dostat svého muže z klády. Do sporu mezi ní a správcem se vmísil i vládce panství hradeckého Adam II. z Hradce, který nakonec ševce propustil a správce vsadil do klády místo něj. Všichni pak mohli odejít do zámeckého rondelu, kde panstvo tančilo renesanční tance a dokonce jeden z těchto tanců naučilo návštěvníky Nočních prohlídek. Na závěr se jako každý rok zjevila Bílá paní, o jejíž bílý kapesníček, který upustila, svedli souboj všechny přítomné děti. Noční prohlídky navštívilo 3578 diváků. V tomto roce jsme také vydali hudebně dramatický projekt Tajuplný příběh Bílé paní na CD.

Povodně v roce 2002 sice postihly i Noční prohlídky, nicméně pořadatel, účinkující i technické složky Nočních prohlídek se rozhodli vzdát se svých odměn a honorářů z 1 noční prohlídky v sobotu 17.8.2002 a věnovat je na obnovu povodní postiženého archivu Památkového ústavu v Českých Budějovicích. K účinkujícím se přidalo i několik diváků, z nichž někteří zaplatili dokonce téměř dvojité vstupné. Ochota lidí přispívat na postižený archiv nás tak překvapila, že nás napadlo, že bychom jim měli dát možnost tuto pomoc realizovat jiným způsobem. Dali jsme k dispozici pohledy s Bílou paní, aby si je návštěvníci mohli koupit za 50,- Kč jako dar buď pro archiv Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích nebo na zatopené pražské Divadlo pod Palmovkou. Celkem jsme darovali 10.090,- Kč z tržeb z Nočních prohlídek a 1.800,- Kč z prodeje pohledů pro archiv Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a 1.400,- Kč Divadlu pod Palmovkou prostřednictvím fondu Divadla pod vodou. Bílá paní, která ochránila Jindřichův Hradec před povodní, se tak stala i symbolem pomoci a solidarity.

Kateřina Kochrdová jako Bílá paní v roce 2003   V roce 2003 jsme slavili 10. výročí, a tak jsme trochu víc strašili. Návštěvníky prováděli duchové dvořana, dvořanky, známé travičky, a její bláznivé sestry. Diváci se setkali s mladým kominickým tovaryšem Jankem, který nerozezná komín od Černé věže, s jeho otcem, kominíkem Koudelkou, který díky své tloušťce nevyleze do komína, s paní kuchmajstrovou, která si na kominíka dělala zálusk, s pradlenou Andulou, která si dělala zálusk na Janka, v kapli s velebným pánem a s bratrem Justinem a v zahradě s mladým vládcem zámku, panem Adamem II. z Hradce a jeho poručníky, který nechtěl jít spát, cvičil na Turka a kominíka si pletl s mouřenínem, a pak všechny pozval na slavnost do zámeckého rondelu. A na závěr, pokud byli návštěvníci hodní, se zjevila Bílá paní. Noční prohlídky navštívilo v roce 2003 celkem 4155 diváků (z toho 2711 dospělých a 1444 dětí).

Michaela Říhová jako Bílá paní v roce 2004    V roce 2004 jsme sice zůstali u strašení, jenom strašidla jsme měli trochu domáčtější: Bezhlavého rytíře, který se nám zakoukal do Bílé paní a kvůli ní ztrácel hlavu, Vodníka Šupinku ze zámecké stoky a jeho dceru Rusalku, čerta Matěje ze zámeckého paláce. Vodník Šupinka nám chodil mlsat do zámecké kuchyně jíšku, kterou pro něj připravovala kuchmajstrová Anežka a zbrojnoš ho neustále vyhazoval ze zámku. Dvořanka Magdalena Dobromila se chtěla vdávat, chtěla si vzít dvořana Čeňka Jindřicha a vlastně kohokoliv, ale protože byla nezkušená, musela jí trochu s tím, jak na chlapy, poradit paní Kuchmajstrová, a tak jsme nakonec byli svědky svatby v zámecké kapli, když si brala císařského posla. Svatbu sice přerušil vládce zámku Adam II. z Hradce, ale nakonec vše dobře dopadlo  a Adam II. z Hradce nás pozval na oslavu do zámeckého rondelu. Tyto Noční prohlídky jsme nechali natočit společností TVMY a prodáváme je na CD, VHS a DVD. Noční prohlídky navštívilo celkem 4409 diváků (z toho 2686 dospělých, 1305 dětí, studentů, ZTP a ZTP/P, 348 VIP a 70 dětí zdarma)

Jana Alice Fabry jako Bílá paní v roce 2005V roce 2005 byly Noční prohlídky trochu dramatické. Jejich hlavním aktérem byl jindřichohradecký kat, který ovšem kromě povinnosti popravovat a mučit měl i jiné trochu nepříjemné povinnosti - vyklízet toalety a žumpy na hradě i ve městě. Diváky přivítala urozená paní Anna Malovcová z Chýnova  a italský stavitel Maggi, který v té době zrovna stavěl zámecký rondel. Zbrojnoš shání kata, že pro něj má pán připravenou nějakou práci. Kat se těší na popravu nebo mučení, ale místo toho má vyklízet toalety, a tak se jde raději podívat do kuchyně. Tam zedník Honza Tyl prohlásí o Kateřině z Monfortu, že je stará rašple, právě v okamžiku, kdy ta vejde do dveří. Zlý zpovědník Kateřiny z Monfortu tedy zařídí Honzovi popravu. Ta se odehrává na zámeckém nádvoří. Samozřejmě že popravu zastaví dobrý duch jindřichohradeckého zámku Bílá paní. Noční prohlídky měly v tomto roce celkem 42 představení, při kterých je navštívilo 4163 diváků (z toho 2560 dospělých, 1189 dětí, studentů a ZTP, 334 VIP a 80 dětí zdarma).

V roce 2006 jste se během Nočních prohlídek mohli setkat s Vilémem Slavatou, jeho synem Adamem Pavlem a jindřichohradeckým skladatelem Adamem Michnou z Otradovic. Poznali jste Slavatovu fóbii z výšek po pražské defenestraci, jeho drobnou lakotnost i uměnímilovnost a lásku k jeho ženě Lucii Otýlii, poslednímu plodu rodu Pánů z Hradce. Mohli jste být svědky vzniku písně Anjelské přátelství známější pod názvem Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic. Noční prohlídky byly v tomto roce o týden kratší, takže měly pouhých 36 představení, při kterých je navštívilo 3525 diváků ( z toho 2262 dospělých, 1016 dětí, studentů a ZTP a 247 VIP).

Noční prohlídky se obvykle odehrávají v době, kdy v Jindřichově Hradci vládl Vilém Slavata. V letošním roce se posuneme do doby vlády jeho syna Adama Pavla Slavaty. Setkáte se i s postavou Adama Michny z Otradovic, který se utká se slavnou italskou pěvkyní, ale o co přesně půjde, to zatím necháme zahaleno rouškou tajemství. Diváci tedy opět uvidí mocné pány, ale i zbrojnoše a jiné postavičky, které patřily ke každodennímu životu černé kuchyně, zámeckého rondelu a dalších míst hradu a zámku Jindřichův Hradec, ale také dobré duchy hradu a zámku Jindřichův Hradec.

Dne 15. srpna 2004 a 13.srpna 2005 jsme od 20:00 uvedli zdarma Noční prohlídky hradu a zámku Jindřichův Hradec pro nemocné děti. Podpoříte je i Vy?

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Noční prohlídky na hradu a zámku Jindřichův Hradec připravuje tento realizační tým:

Scénář: Čeněk Třeček
Text zámecké kašny: Luděk Jirásko
Hudba: Petr Přibyl, Petr Bajer
Choreografie: Bohuslava Bérová
Režie: Antonín Kaška
Zvuková realizace: Libor Soukup
Světla a zvuk: Ota Dosbaba

Pravidelně účinkují nebo účinkovali:

Čeněk Třeček, Václav Staněk, Ladislava Ratajová, Sabina Langerová, Lukáš Kaška, Karel Oupor, Jaroslav Luhan, Jan Wirkner, Aleš Růžička, Rudolf Tábor, Jaromír Procházka, Kateřina Kochrdová, Karel Forejt, Anna Procházková, Ivana Procházková, Michaela Říhová, Kateřina Líbalová, Bronislava Houdková, Karolína Bedáňová, Lucie Vítkovská, Kateřina Kašková, Sabina Langerová.

Pravidelně tančí:

Taneční skupina Ballare:
Bohuslava Bérová, Jana Alice Fabry, Tereza Širmarová, Jiřina Fišerová (Jiřina Cetkovská), Michal Princ, Michal Pevný (Hana Šotová, Vendula Holčáková)

Na koni jezdívá Jana Dvořáková, když používáme koně.

Účinkující Nočních prohlídek 2004

TopDepo.com  TOP.ER.CZ - český toplist přístupů


DOPORUČUJEME NA
www.akaska.cz a www.antonin-kaska.cz

Noční prohlídky hrad a zámek Jindřichův Hradec a Bílá paní Jindřichohradecké kulturní léto Jindřichohradecká činohra - Andrea Černá jako kněžna v Jiráskově Lucerně Pořady pro školy Prodej CD a MC - Pohádka o Honzovi Prodej knih - Moje malá ZOO Já zvoním! - mluvená zvonění, vyzvánění, melodie, ringtones, vyzváněcí melodie a vtipné hlášky do mobilu

www.elektricke-ohradniky.cz, www.zemedelske-potreby.cz, chovatelské potřeby, lesnické potřeby, zahradnické potřeby, jezdecké potřeby
Antonín Kaška - herec, moderátor, Cyrano de Bergerac, pořady pro školy, Memento, divadelní představení, Andrea Černá, pohádky, divadelní hry, prodej CD a MC, prodej DVD a VHS, vánoční dárky, dárky k narozeninám, hodinky, parfémy, dabing filmů, reklama, výroba reklamních spotů, casting, jazykolamy, Jindřichohradecké kulturní léto, pověsti, hudební skladatelé, herci, operní pěvci, jindřichohradecká činohra, noční prohlídky Jindřichův Hradec, Bílá paní, ubytování Jindřichův Hradec, Já zvoním! zdarma, zvuky mp3, sms tóny, budíky, hokej, fotbal, sport, hantec, reálné melodie na mobil, hlášky Antonína Kašky, hlášky Líbím se Ti?, Mikuláš, Vánoce a koledy, vánoční přání, novoroční přání, Valentýn, Velikonoce, přání k svátku, blahopřání k narozeninám, blahopřání k promoci, přání k svátku čarodějnic, svatební přání, přání k svátku matek, blahopřání k narození miminka, zamilovaná přáníčka, znamení, Hodíme se k sobě?, zamilované obrázky, auta a motorky na mobil, sudoku, šachy, karty - superhry na mobil, Chcete být milionářem?, sci-fi mobil, horor mobil, dovolená léto 2011 na mobil, psi na mobil, kočky na mobil, koně na mobil, draci na mobil, ryby, akvária na mobil, piráti z Karibiku na mobil, kancelář na mobil, krávy na mobil, falešní sobi na mobil, vyhledavače, výdělek pro webmastery, page rank, výměna odkazů, slovenské hlášky a zvonenia, blahoželania k narodeninám, želanie k meninám, vianočné priania, weisse frau, white lady, poslat SMS zdarma, Bob a Bobek, Rákosníček, Mrazík, princezny, prodej zájezdů, prodej
flash hry online, vánoční hry, logické hry, Garfield, Happy Tree Friends, Worms, StarWars, bojové hry, stolní hry, karetní hry, flash videa, Simpsonovi, Mario, střílečky, sportovní hry, velikonoční hry, zamilované hry, mahjong, Sonic, oddechovky, závodní hry, South Park, Rayman, koňské hry, skákačky, postřehové hry, puzzle, Tom a Jerry, Harry Potter
koňské potřeby, chovatelské potřeby pro dobytek, chovatelské potřeby pro ovce, lizy pro ovce, chovatelské potřeby pro prasata, chovatelské potřeby pro psy, chovatelské potřeby pro králíky, králíkárny, chovatelské potřeby pro drůbež, kurníky, líhně
noční prohlídky, zvuky a hlášky, SMS melodie, teen buzz, java hry, přání a blahopřání, Vánoce, hry online, worms games, mario games, easter games, mahjong games, horse racing games, logic games, Garfield games, Simpsons games, Christmas games, výměna odkazů, výdělek na internetu
pasti, myši, krysy, sklopce na kuny, odpuzovače myší


Copyright © 2004-2020 A.Kaska.cz