nic nic nic
nic
Antonín Kaška
umělecká agentura
Jindřichův Hradec
Plzeň
Antonín Kaška - umělecká agentura
Za Rybárnou 56, 301 00 Plzeň, Czech Republic

sídlo firmy: Dělnická 259/III, Jindřichův Hradec
mobil: +420 603 248 491, e-mail: kaska@akaska.cz
Internet URL: www.akaska.cz, www.antonin-kaska.cz, sitemap
Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz
Prodejna Zemědělské potřeby Plzeň
nicGoogle
Web www.akaska.cz
Jindřichohradecká činohra

Zemědělské potřeby, chovatelské potřeby - potřeby pro dobytek, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíky, zvěř, psy, lesnické potřeby, zahradnické potřeby a jezdecké potřeby

Elektrické ohradníky Olli - ohradníky pro všechna domácí i divoká zvířata, elektronické ohradníky, pachové ohradníky
Eshop zemědělské potřeby
Katalog zemědělské potřeby

Vlhkoměry na obilí
Pytle na obilí
Líhně na drůbež
Kurník pro slepice
Škubačka drůbeže
Vakuovačka na potraviny
Sedačka do traktoru
ZPMS = Zemědělské potřeby M+S
Menu této sekce:
| Napsali o nás - Jindřichohradecká činohra | Napsali o nás - Noční prohlídky Jindřichův Hradec | Napsali o nás - Dabing | Napsali o nás - Cyrano de Bergerac | Napsali o nás - prodej CD, MC a knih | Napsali o nás - Advent | Napsali o nás - Antonín Kaška | Napsali o nás - Hlášky Antonína Kašky |

Napsali o nás...
Prodej CD, MC a knih


Polka opus 60

Ohlédnutí Antonína Bulky

Polka opus 60 - Ohlédnutí Antonína Bulky    Trumpetista, hudební režisér, skladatel, aranžér, upravovatel lidových písní a pedagog Antonín Bulka se narodil 15. října 1944 v Horách Matky Boží na Klatovsku. V roce 1961 se vyučil hudebním nástrojářem v n. p. Amati Kraslice. Zde také získal ve Velkém dechovém orchestru první poznatky o orchestrální hře. Po absolutoriu konzervatoře v roce 1969 působil interně i externě jako trumpetista v operních orchestrech v Plzni a Českých Budějovicích, Plzeňském rozhlasovém orchestru, v Praze pak ve FISYO, TOČRu, v souboru Plameny, doprovodné skupině Josefa Laufra a dalších. Velice rád vzpomína na vojenskou základní službu, kdy působil v Posádkové hudbě Klatovy jako sólotrumpetista. Soukromě studoval a konzultoval skladbu a instrumentaci u Jaromíra Bažanta, Jiřího Temla a Jindřicha Pravečka. V roce 1974 nastoupil do českého rozhlasu Plzeň na místo hudebního režiséra. V plzeňském rozhlase také dirigoval studiovou dechovku Plzeňačku a Plzeňský bigband. Sebral a upravil 162 lidových písní z oblasti Šumavy a pošumaví, v nichž navazuje na tradice šumavských muzikantů, např. Karla Polaty, Václava Mugrauera a dalších. Celá tato kolekce je natočna v Českém rozhlase Plzeň. V autorské rozhlasové soutěži Sedm mikrofonů získal 2. místo jako autor a 1. místo jako aranžér. Za další skladatelsko-aranžérský úspěch považuje objednávku k napsání vokálně instrumentální skladby ke 150. výročí samostatného Lucemburska pod názvem "Lucemburská píseň". Během své kariéry psal pro různá česká a zahraniční vydavatelství např.: Musikverlag Mosch, Koch, Ewoton, Sonoton a další. V letch 1990-91 byl předsedou západočeské pobočky Svazu skladatelů a koncetrních umělců v oblasti malých hudebních žánrů. Od roku 1991 dodnes vyučuje v ZUŠ Stříbro, kde se autorsky a pedagogicky podílí na úspěších dechového souboru a pěveckého sboru Zlatíčka ze Stříbra.

     Záměrem tohoto profilového alba je ukázat různorodost a mnohostrannost tvorby a činnosti Antonína Bulky, která je všude prostoupena nejvyšší profesionalitou. Věřím, že toto ohlédnutí Vám zprostředkuje mnoho hezkých hudebních zážitků.

     Na CD hrají Posádková hudba Klatovy, Velký dechový orchestr Amati Kraslice, Březovská desítka, Pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka, Netradiční dechovka Pivoňka, Pošumavská sedmička, Horalka z Kraslic, Dechová kapela Rustica, Malá česká dechovka Josefa Krčka, Lounská třináctka, Dechový soubor a pěvecký sbor Zlatíčka ze Stříbra. A zpívají Jiří Langmajer, Stáňa Fořtová, Jan Ježek, Gerta Ledínská, Věra Příkazská a další.

František Kratochvíl
sleevnote

Plzeňské medailony

Úvodní slovo vydavatele

Vážení čtenáři, máte v ruce první číslo "Plzeňských medailonů", které Vám přináší prvních třináct medailonů známých i méně známých osobností města Plzně. Ve snaze navrátit do povědomí nás plzeňáků životní osudy lidí, rodin a celých rodů, které byly s naším městem spjati, buď svým rodištěm nebo svou prací, vychází tato první část plánované, dalo by se říct, nekončící ediční řady. Doufám, že Váš zájem potvrdí, že vůle a práce všech, kteří se na této edici podílejí, nebude marná.

Do tohoto úvodního čísla bylo zařazeno osm nejvýznamnějších dějepisců, kteří zachycovali události a vývoj Plzně od jejího založení až do nedávné minulosti: kronikář Šimon Plachý z Třebnice, kronikář Jan Bartoloměj Tanner, profesor Vojtěch Sedláček, kronikář Martin Hruška, novinář Jaroslav Schiebl, profesor Josef Strnad, archivář Fridolín Macháček, ředitel národního muzea v Plzni Ladislav Lábek.

Jako další osobnost Vám představím architekta Hanuše Zápala, který svou tvorbou natrvalo vtiskl Plzni tvář architektonicky moderního města s neodmyslitelnými stavbami.

Na závěr byli zařazeni čtyři v Plzni působící lékaři - ranhojiči, kteří jsou historicky doložitelní a zahájili jako jedni z prvních činnost v této oblasti na území dnešní Plzně: osobní lékař Jana Lucemburského Jan Zdeněk, lékař Pavel Pražský, Mistr Hanuš, Jan Franta.

Karel Veselý
červen 2004

Předmluva ke knize Gabin

Během Jeanova života o něm žádná kniha nevyšla. Určitě za to mohl především on sám, protože se nerad někomu svěřoval, a protože vždycky každého odradil svým opatrným jednáním, abych rovnou nemusela říci odmítavým. Byl ostýchavý, tajnůstkářský a nedůvěřivý. Aby se někomu svěřil, musel mít naproti sobě člověka, který mu byl sympatický, jemuž důvěřoval, který by dokázal trpělivě čekat, až bude mít chuť mluvit a uměl by naslouchat a chápat. André Brunelin, s nímž se Jean seznámil v roce 1952, takovým člověkem byl.

Během jejich setkání ve filmových studiích, v restauracích i doma, po všechna ta léta Jean vyprávěl o svém dětství, o rodičích, o začátcích své herecké kariéry. Vyprávěl o svém životě neformálně, aniž by věděl, že se André Brunelin jednoho dne rozhodne napsat jeho životopis. To byl určitě důvod, proč se mu Jean tolik svěřoval, spontánně a pravdivě, jak to tato kniha zachycuje.

"Pan Jean Gabin?"

"Ano, to jsem já..."

Mohlo to začít hůř. Čtyři slova vyslovená hlasem ponorné řeky, hlasem, který jsem dobře znal, ačkoliv jsem ho do této chvíle slýchával jen na filmovém plátně. Čekal jsem zabručení typu: "Kdo vás doporučil?" a v duchu jsem si říkal: "Honem mu to všechno vyklop, nebo ti zavěsí před nosem!" Psal se rok 1952, bylo mi šestadvacet a telefonoval jsem Jeanu Gabinovi z jednoho bistra na pařížském předměstí Argenteuil, kde jsem bydlel.

Dominque Gabinová a André Brunelin

Jiří Žák - Kdyby nám Paříž vyprávěla

Víte, kde byla popravena královna Marie-Antoinetta? Kdo byl Cartouche? Proč se svatá Jenovéfa stala patronkou Paříže? Kde bydlel d´Artagnan? Ve které ulici stávalo divadlo největšího z Pierotů? Do které hospody chodíval Hemingway? A kde je pohřbena Edith Piaf? Vydejme se za těmito a mnoha dalšími otázkami do pařížských ulic, kde na čtenáře čeká nejedno překvapení.

Kniha Jiřího Žáka však není pouhým výčtem faktů nebo nudným popisem historických památek. Je dobrodružstvím, k němuž nás vybízejí dějiny města nad Seinou. Je mozaikou lidí, kteří tu žili své jedinečné životy, smáli se, milovali, pili i umírali, a především zanechali otisk v knize času. Prostřednictvím dějin pařížských ulic, parků, mostů, divadel, kostelů, malířských ateliérů či kaváren může čtenář pohlédnout do uhrančivé tváře města, které se už dávno stalo legendou.

Kniha o Paříži, která je v pořadí již pátou knihou Jiřího Žáka, nepřináší rutinní popis ve stylu obvyklých turistických průvodců; vznikla ve snaze zachytit dějiny města nevšedním způsobem, prostřednictvím neopakovatelných lidských příběhů odehrávajících se v jeho kulisách.

Vydalo nakladatelství Jota 2002

Malá veršovaná zoologie

Atraktivitu básnické knížky Jakuba Zindulky MOJE MALÁ ZOO (Adéla - grafické studio Plzeň, s.r.o., Plzeň 1999, ilustrace Jana Vacková) zaručuje již samotná tematika exotických obyvatel zoologické zahrady: netradičně se tu představuje například kapybara, vakorejsek, tereka africká, matamata třásnitá, tamarín pinčí. Autor, profesí herec, se pro odbornou pomoc uchýlil k pracovníkům zoologické zahrady v Plzni a každou z třiceti básní doprovodil úsporným naučným komentářem.

Východiskem pro básnický text i jeho prozaický protějšek je zajímavý detail z charakteristiky portrétovaného zvířete, jejž autor s vtipem rozvíjí. V Zindulkově poezii nenesou zvířata metaforické či symbolické významy, ale jsou prezentována v souladu s vlastní biologickou charakteristikou, kterou nenarušuje ani vhodně volená antropomorfizace a nadsázka. Tam, kde je věcná souvislost mezi verši a naučnými pasážemi oslabena, soustřeďuje se autor více na hru se slovy (četné kalambúry, rýmová echa), spontánně ústící ve hru s představami. Kontakt s adresátem udržuje záměrnými paralelami ke světu dětí a řečnickými otázkami, jež uvozují závěrečná "poučení".

Funkční je i mírná archaizace jazyka, která slouží coby zdroj jemného humoru, pramenícího ze střetu mezi knižní formou sdělení a jeho kuriózním obsahem.

V Zindulkově zoologické zahradě se směřování k poznávací funkci přirozeně spojuje s poetickou hravostí. Byla by škoda, kdyby tato skromně vybavená knížka nepřekročila hranice svého regionu

Milena Šubrtová
Ladění 2/2000

Pár poznámek k albu, které by pod stromečkem chybět nemělo - Vánoce Dona Quijota

Album Nové zpěvy vánoční, které přináší na náš trh (jak jinak než předvánoční) firma Mercury s.r.o., nemá smysl hodnotit obvyklými měřítky. Přináší totiž projekt poněkud ojedinělý. Hudba Petra Přibyla, violisty orchestru Národního divadla a libreto básníka, scénáristy a novináře Jaroslava Vanči, tvořící dohromady, řečeno v podtitulu, "moderní parafrázi středověkých vánočních her", se dočkaly koncertní premiéry už v roce 1984 v Jindřichově Hradci, ovšem naději na zachycení na gramofonovou desku tehdy rozhodně neměly. Po neúspěšných jednáních s Pantonem je nyní "Štědrý den Dona Quijota" v prodeji, ač sám tento fakt může působit anachronicky.

Tohoto adjektiva by se ovšem dalo použít už před těmi devíti lety. V době, kdy projekt vznikal, přistupovala většina starých artrockových seskupení, kombinujících případně postupy vážné hudby s rockovými prvky ke krátkému přehlednému písničkovému repertoáru a dramaturgicky semknutým koncertním projektům začalo odzvánět i na naší scéně. Jde-li však toto album vpravdě proti proudu, nejsou v tom Přibyl a Vanča sami. Vzpomeňme v této souvislosti nedávného projektu M. Němce a B. Basikové Responsio Mortifera, jenž může Nové zpěvy vánoční připomínat nejen zálibou ve středověku, ale také sevřeností tvaru jak ve složce hudební, tak textové. Tato sevřenost je dána "příběhovostí" libreta; českou krajinou prochází zapomenutá donkichotská postava, hledající původní a civilizací nezkreslený význam Vánoc. Z tématu vybočuje pouze závěrečné Postludium, vřazené sem coby pokorná vzpomínka na textaře Jaroslava Jakoubka. Ryze básnické libreto (krásu obratů jako "k naději si vždycky zbudem sami" či "krása vydívaná, cit odevzdaný" můžeme vychutnat v bookletu CD i kazety, kde jsou všechny texty otištěny) dotváří důmyslně zaranžovaná hudba (vedle Přibyla se na aranžmá podílel M. Šindelář) s občas až vargovskými, občas ale i protivně umělými plochami syntezátorů, v některých pasážích řádně nabroušenou rockovou kytarou V. Štefla či pro uchopení tématu nezbytnou flétnou K. Červinky.

Aranžérsky nesmírně pestrá je skladba Štědrého dne ráno, kde se naplno prosazují i bicí F. Höniga (Delirium Tremens V. Čoka). Velice silná je Stařec a město, s citlivou violou P. Přibyla, klíčová i obsahově - Don Quijote se opět obrací ke svému nekonečnému boji s větrnými mlýny civilizace korumpující pravé významy posvátných slov. V pěveckých partech je vedle přizvaného Václava Neckáře (Prolog adventní, Postludium) nejpřesvědčivější Vladimír Štefl. Ženské party vytvořila I. Picková, zbytek nazpíval sám autor P. Přibyl.

Obávám se, že nesporné kvality Nových Zpěvů Vánočních by však posluchač plně docenil až při živém provedení. I tak však album láká ke koupi, zvláště v čase, kdy se v prodejnách objevují nejroztodivnější hybridy, zneužívající tradici vánočních svátků stejně jako poněkud zjitřelejších srdcí kupujících. Přibyl a Vanča Vánoce nepatetizují, spíše s jejich měšťáckým balastem zanesenou podobou v postavě bludného rytíře polemizují. A ty chybičky, které by se daly nalézt? Slovy textaře Vanči z úvodního Preludia: "O umění jen dobře".

Milan Šefl
Práce, 28.12.1993

Recenze - Pohádka o Honzovi se povedla

Pokud se v současné záplavě produkcí hudebních vydavatelství objeví v obchodní síti nahrávka mluveného slova, je to vždy událost hodná zaznamenání. Jedná-li se navíc o originální titul pro děti, stojí to za malou oslavu. V obchodech totiž stále převládají staré nahrávky Maxipsů Fíků a Rákosníčků na magnetofonových kazetách, protože na děti se k velké škodě více než vydavatelé zvukových nosičů zaměřili obchodníci s videonahrávkami. Podpořit stále chudší dětskou fantazii se nyní rozhodlo plzeňské vydavatelství Avik, které na trh přichází s kompaktním diskem nazvaným Pohádka o Honzovi.

Příběh je klasickou dramatizací a také tak trochu nostalgickou vzpomínkou na doby, kdy v plzeňském rozhlasovém studiu vznikala valná většina rozhlasových pohádek. Příběh chalupnického synka Honzy napsal na motivy lidových pohádek Zbyněk Ungr, který využil notoricky známých historek o hloupém i chytřejším Honzovi a stvořil jediného hrdinu, který se nejdříve nechá nachytat od vychytralého pocestného, později se statečně postaví čertovi a nakonec se - jak jinak - ožení s princeznou. Poměrně jednoduchý příběh nahráli v režii svého kolegy Antonína Kašky herci plzeňského divadla. Pouze v roli pohádkového dědečka se představuje v Plzni hostující Luděk Munzar.

Ke cti plzeňských herců slouží skutečnost, že pohádkový dědeček svým výkonem ostatní postavy nijak nepřevyšuje.

Půvabné skladby pro pohádku napsal Pavel Brom. Vydavatel veselé a snadné písničky otiskl i s notovým záznamem na přebal alba - děti se tedy budou moci lehce naučit text i melodii.

Nesnadný úkol, před který se postavilo vydavatelství, v jehož produkci vznikají většinou rocková alba, byl splněn na výbornou.

Ludmila Hegnerová
MF Dnes, 18. listopadu 1997

Recenze - Obdivovatelé známých herců rádi věnují nahrávce čas

Kompaktní disk a audiokazeta nazvaná S vůní šminek a benzínu, která se na pultech objevila na sklonku minulého roku, patří mezi výjimečné počiny plzeňského - většinou hudebního - vydavatelství Avik. Po Pohádce o Honzovi a vyprávění Miroslava Horníčka Saze na hrušce se jedná o další z řady nahrávek mluveného slova, pro které v produkci většiny vydavatelů zvukových nosičů mnoho prostoru nezbývá.

Nahrávka vznikla vloni v květnu při stejnojmenných představeních v klubu Komorního divadla v Plzni. Úryvky z živých besed pro zvukovou podobu vybral a sestavil jeden z protagonistů Luděk Munzar. Třičtvrtěhodinku většinou úsměvného vzpomínání herecké manželské dvojice Luďka Munzara a Jany Hlaváčové doplňuje také pohled do jejich méně známé oblasti tvorby - totiž do jejich hudební produkce. Dueta známých skladeb Říkej mi ty hlouposti a Motýl doplňují příjemné vyprávění obou herců o jejich divadelní kariéře, která vyvrcholila na prknech Národního divadla.

Známí herci se také zmiňují o oblasti poněkud odlišné, vycházející ze zájmů Luďka Munzara - o létání a závodech historických vozidel. Snad i pro tyto poněkud náročnější koníčky, které vzbuzují zvědavost obecenstva, má vyprávění Luďka Munzara více prostoru a nutno přiznat, že herec nezůstává jen u povrchních a líbivých historek, ale našel si prostor i pro hlubší úvahy a zamyšlení.

Živá nahrávka umožňuje posluchači naplno vstřebat atmosféru, kterou Jana Hlaváčová s Luďkem Munzarem dokázali při svých programech spolu s diváky vytvořit. Pro obdivovatele obou hereckých osobností bude jistě příjemné čas poslechu nahrávky věnovat.

Jindřich Marek
MF Dnes, 1999

Miroslav Horníček natočil kompaktní disk Saze na hrušce

Vynikající český herec, dramatik, spisovatel, výtvarník a režisér Miroslav Horníček, jeden z nejslavnějších plzeňských rodáků, oslavil nedávno osmdesáté narozeniny. S milým dárkem nejen pro něho, ale především pro jeho příznivce přispěchalo i hudební vydavatelství AVIK.

V Horníčkově vyprávění se kloubí dětské okouzlení s moudrostí a zkušeností staršího člověka. Do vzpomínek vkládá obecnější úvahy o přírodě, životě a přátelství. Svůj projev zpestřuje inteligentním humorem, dojemnými a vkusně sentimentálními pasážemi, staví na dokonalé češtině, hraje si se slovy a jejich významy. Při současné devalvaci mateřského jazyka je radost poslouchat jeho vytříbenou mluvu.

Vkusně vypravená deska byla natočena v dubnu 1998 v soukromí u Miroslava Horníčka. O klavírní doprovod, který vhodně podbarvuje autorova slova, se postarala Hana Bezděková a režie se ujal Antonín Kaška. Velkou měrou tak přispěli k důstojnému připomenutí významného výročí žijící legendy.

K dispozici je již pouze MC zde

Karel Souček
Plzeňský kulturní přehled, leden 1999

Recenze - Miroslav Horníček stále zůstává strhujícím vypravěčem

Saze na hrušce, jeden z prozatím posledních textů Miroslava Horníčka, vyšel v roce 1996 v nakladatelství NAVA. Avik nyní přichází s nahrávkou, která je poklidnou procházkou po této knize. Těžko říci, zda úryvky vybíral sám autor nebo někdo jiný - výběr je to každopádně citlivý a chytrý. Klavírní doprovod spolehlivě spojuje jednotlivé části vyprávění, navíc leckde vyvolává dojetí a přidává dobře odměřenou dávku patosu.

Autor posluchače zavádí do prvorepublikové Plzně, aby představil svůj rodný dům, ten "šedivý činžák v šedivé ulici - zářivější než Rio de Janeiro," své rodiče, dědečky, strýce, lidi minulého století. Aby všechny pozval na hrušky. Jsou na nich sice saze, ale než bychom je umyli, bylo by pozdě. Pozdě pro nás, pozdě pro hrušku, pozdě pro touhu zakousnout se…

Po hodince strávené v době jeho dětství rozumím tomu, proč byla nahrávka uvedena slovy básníka R.M.Rilkeho: "Kdyby zde bylo dětství, je zasuto. Snad musí být člověk stár, aby na to všechno dosáhl. Myslím si, že je dobré být stár."

K dispozici je již pouze MC zde

Jan Anderle
MF Dnes, 11. listopadu 1998

AVIK vydává Horníčkův titul

Kompaktní disk a audiokazetu Saze na hrušce, přinášející vybrané pasáže z dva roky staré stejnojmenné knihy Miroslava Horníčka, vydává plzeňské produkční studio Avik.

"Když člověk píše o dětství, má dvě možnosti. Buď se vrátit a dívat se tehdejšíma očima, anebo všechno kolem vnímat pohledem svého dnešního, a tedy skutečného zraku," komentuje své dílo Horníček. "Člověk nemůže vystoupit z toho rozjetého vlaku, kterým je jeho život, a když jsem psal knihu Saze na hrušce, byl jsem blíž své osmdesátce než svým třem, pěti nebo osmi letům."

Součástí vydávané kolekce je Horníčkův životopis, bibliografie a diskografie. "Je zajímavé, že poslední - tehdy ještě vinylová deska - vyšla Horníčkovi v roce 1986," doplňuje k diskografii ředitel vydavatelství Avik Jiří Sláma. "Zatímco v sedmdesátých letech se prodávalo jeho autorské čtení na černých kotoučích v obrovských nákladech, v době porevoluční jakoby nikdo neměl odvahu na obdobný ediční čin. Tak jsem se rozhodl, že to zkusí Avik," konstatuje Jiří Sláma.

Sestřih z materiálu natočeného letos v umělcově bytě je proložen klavírními etudami v podání Hany Bezděkové.

K dispozici je již pouze MC zde

Ladislav Rott
MF Dnes, 11. listopadu 1998


DOPORUČUJEME NA
www.akaska.cz a www.antonin-kaska.cz

Noční prohlídky hrad a zámek Jindřichův Hradec a Bílá paní Jindřichohradecké kulturní léto Jindřichohradecká činohra - Andrea Černá jako kněžna v Jiráskově Lucerně Pořady pro školy Prodej CD a MC - Pohádka o Honzovi Prodej knih - Moje malá ZOO Já zvoním! - mluvená zvonění, vyzvánění, melodie, ringtones, vyzváněcí melodie a vtipné hlášky do mobilu

www.elektricke-ohradniky.cz, www.zemedelske-potreby.cz, chovatelské potřeby, lesnické potřeby, zahradnické potřeby, jezdecké potřeby
Antonín Kaška - herec, moderátor, Cyrano de Bergerac, pořady pro školy, Memento, divadelní představení, Andrea Černá, pohádky, divadelní hry, prodej CD a MC, prodej DVD a VHS, vánoční dárky, dárky k narozeninám, hodinky, parfémy, dabing filmů, reklama, výroba reklamních spotů, casting, jazykolamy, Jindřichohradecké kulturní léto, pověsti, hudební skladatelé, herci, operní pěvci, jindřichohradecká činohra, noční prohlídky Jindřichův Hradec, Bílá paní, ubytování Jindřichův Hradec, Já zvoním! zdarma, zvuky mp3, sms tóny, budíky, hokej, fotbal, sport, hantec, reálné melodie na mobil, hlášky Antonína Kašky, hlášky Líbím se Ti?, Mikuláš, Vánoce a koledy, vánoční přání, novoroční přání, Valentýn, Velikonoce, přání k svátku, blahopřání k narozeninám, blahopřání k promoci, přání k svátku čarodějnic, svatební přání, přání k svátku matek, blahopřání k narození miminka, zamilovaná přáníčka, znamení, Hodíme se k sobě?, zamilované obrázky, auta a motorky na mobil, sudoku, šachy, karty - superhry na mobil, Chcete být milionářem?, sci-fi mobil, horor mobil, dovolená léto 2011 na mobil, psi na mobil, kočky na mobil, koně na mobil, draci na mobil, ryby, akvária na mobil, piráti z Karibiku na mobil, kancelář na mobil, krávy na mobil, falešní sobi na mobil, vyhledavače, výdělek pro webmastery, page rank, výměna odkazů, slovenské hlášky a zvonenia, blahoželania k narodeninám, želanie k meninám, vianočné priania, weisse frau, white lady, poslat SMS zdarma, Bob a Bobek, Rákosníček, Mrazík, princezny, prodej zájezdů, prodej
flash hry online, vánoční hry, logické hry, Garfield, Happy Tree Friends, Worms, StarWars, bojové hry, stolní hry, karetní hry, flash videa, Simpsonovi, Mario, střílečky, sportovní hry, velikonoční hry, zamilované hry, mahjong, Sonic, oddechovky, závodní hry, South Park, Rayman, koňské hry, skákačky, postřehové hry, puzzle, Tom a Jerry, Harry Potter
koňské potřeby, chovatelské potřeby pro dobytek, chovatelské potřeby pro ovce, lizy pro ovce, chovatelské potřeby pro prasata, chovatelské potřeby pro psy, chovatelské potřeby pro králíky, králíkárny, chovatelské potřeby pro drůbež, kurníky, líhně
noční prohlídky, zvuky a hlášky, SMS melodie, teen buzz, java hry, přání a blahopřání, Vánoce, hry online, worms games, mario games, easter games, mahjong games, horse racing games, logic games, Garfield games, Simpsons games, Christmas games, výměna odkazů, výdělek na internetu
pasti, myši, krysy, sklopce na kuny, odpuzovače myší


Copyright © 2004-2020 A.Kaska.cz