nic nic nic
nic
Antonín Kaška
umělecká agentura
Jindřichův Hradec
Plzeň
Antonín Kaška - umělecká agentura
Za Rybárnou 56, 301 00 Plzeň, Czech Republic

sídlo firmy: Dělnická 259/III, Jindřichův Hradec
mobil: +420 603 248 491, e-mail: kaska@akaska.cz
Internet URL: www.akaska.cz, www.antonin-kaska.cz, sitemap
Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz
Prodejna Zemědělské potřeby Plzeň
nicGoogle
Web www.akaska.cz
Jindřichohradecká činohra

Zemědělské potřeby, chovatelské potřeby - potřeby pro dobytek, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíky, zvěř, psy, lesnické potřeby, zahradnické potřeby a jezdecké potřeby

Elektrické ohradníky Olli - ohradníky pro všechna domácí i divoká zvířata, elektronické ohradníky, pachové ohradníky
Eshop zemědělské potřeby
Katalog zemědělské potřeby

Vlhkoměry na obilí
Pytle na obilí
Líhně na drůbež
Kurník pro slepice
Škubačka drůbeže
Vakuovačka na potraviny
Sedačka do traktoru
ZPMS = Zemědělské potřeby M+S
Menu této sekce:
| Meta tagy v hlavičce (head) webové stránky |

Meta tagy v hlavičce (head) webové stránky

HEAD - Hlavička webové stránky:

Hlavička webové stránky je to, co je umístěno mezi znaky <HEAD> a </HEAD> ve zdrojovém kódu stránky. Měla by obsahovat následující meta tagy. Meta tagy se jim říká, protože se zapisují jako META NAMES.

1. Nastavení kódování českého jazyka na webové stránce:

Kódování českého jazyka můžeme na webových stránkách nastavit třemi různými způsoby. Nedá se říci, které kódování je lepší, ale já zatím preferuji windows-1250. Kódování stránky by mělo být na prvním nebo druhém místě v hlavičce Vašeho webu a zapisuje se tak, jak ho vidíte.

Iso-8859-2:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Standardní kódování stránky používané v Linuxu, Unixu a některých programech Windows (také se nazývá Středoevropské jazyky - ISO). Některé editory jako třeba Front Page toto kódování podporují.

Windows-1250:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

Toto kódování je preferováno ve Windows.

UTF-8:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

UTF-8 je nejmodernější kódování, které zobrazuje nejenom středoevropské jazyky, ale většinu jazyků na celém světě.

2. Titulek webové stránky:

Titulek webové stránky se zapisuje na první nebo druhé místo v hlavičce webové stránky. Jeho zápis vypadá takto:

<title>Titulek webové stránky</title>

Tento meta tag by měl obsahovat hlavní klíčová slova, podle kterých by Váš web měli potencionální zákazníci najít. Každá stránka Vašeho webu by měla mít jiný titulek, podle zaměření stránky. Je-li název tohoto webu Antonín Kaška - umělecká agentura, může mít tento název pouze hlavní stránka. Další stránka může mít název Antonín Kaška - umělecká agentura - divadlelní představení a stránky, které nemají souvislost s Vaší firmou můžete klidně pojmenovat třeba SEO - Search Engine Optimization - Optimalice stránek pro vyhledavače. V titulku nemají co dělat obecné výrazy typu "Úvodní stránka", "Další stránka" - taková slova nic nepřinášejí. Ostatně připomeňte si sami, hledali jste někdy ve vyhledavači slovo "Úvodní stránka"? Titulek by neměl osahovat ozdoby typu :::///::: a podobně. Takové ozdoby nejsou k ničemu a snižují pozici klíčového slova v titulku. Špatně je například i titulek "Napište nám!" - protože má-li mít ten, kdo prohlíží webové stránky a má právě otevřeno několik stránek Napište nám, přehled, měla by se taková stránka na tomto webu jmenovat "Napište Antonínu Kaškovi". Nezapisujte titulek do několika řádek, ale pouze do jedné.

3. Nastavení českého jazyka obsahu webové stránky - Meta tag Language (Jazyk):

V prvním bodě jsme nastavili kódování českého jazyka, ale nyní bychom měli robota vyhledavače upozornit na to, že je na stránce, která obsahuje český jazyk. Na to bychom neměli zapomenout zvláště, má-li náš web URL končící jinak než cz (to znamená com, info, atd). Pozor, v tomto meta tagu se český jazyk neoznačuje cz ale "cs"! Z nejbližších jazyků se označuje slovenština "sk", angličtina "en", němčina "de". Zápis pak bude vypadat takto:

<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">

4. Meta tag Robots - příkazy robotům vyhledavačů:

Tímto meta tagem udělujete příkazy robotům. Příkazů se dá použít několik, obvykle se používají pouze dva:

a) all - říká robotům "Vše!" na této stránce

b) follow - říká robotům "Procházet!", kombinuje se tedy příkaz all, follow nebo
c) index - říká robotům "Indexovat!" (nebo-li uvést do výsledků vyhledávání) - nebo se kombinuje příkaz all, index

d) nofollow - říká robotům "Neprocházet!" - zakazuje robotům procházet stránku. Tento příkaz by měl být pouze na stránkách kam nikdo nesmí!
e) noindex - říká robotům "Neindexovat!" (nazařazovat do výsledků vyhledávání) - i tento příkaz by měl být pouze na stránkách, kam nikdo nesmí! Bohužel znám webmastery, kteří tento meta tag uvádějí na webových stránkách a webovou stránku pak nikdo nenajde.

<META NAME="robots" CONTENT="all,index ">

Příkazy můžete dát i samostatně jednotlivým robotům, kdy slůvko robots nahradíte jménem robota, to znamená googlebot, jyxobot, atd. Existují ještě další příkazy například pro Googlebot - snippet a archive a nosnippet a noarchive, které říkají, že dovolujete nebo zakazujete vypisovat úryvky ze stránky a zakazujete nebo přikazujete archivovat Váš web. Myslím, že instrukce pro jednotlivé roboty je lepší uvést v dokumentu robots.txt než v hlavičce. Googlebot stejně Vaše stránky nearchivuje dlouho, ale bere si do archivu některé z posledních verzí. Archiv Vašich starých stránek byste měli najít na http://web.archive.org/, ale to pouze v případě, že Vaše stránky indexuje Alexa.com. Archiv tohoto webu například najdete zde. Tam ostatně můžete vidět, jak se naše české stránky zobrazují například v Americe.

5. Meta tag revisit after - příkaz robotům, jak často mají navštěvovat Vaši webovou stránku:

Tímto meta tagem můžete robotu vyhledavače určit, jak často má danou webovou stránku navštěvovat. Otázka je, jestli Vás robot poslechne. Obecně, máte-li malý page rank, bude Vaši webovou stránku navštěvovat velice zřídka a nebude dodržovat Vámi zadanou frekvenci. Máte-li velký page rank, bude Vaši stránku navštěvovat častěji, například z nového odkazu na Vaši stránku, který najde. Nehoňte roboty zbytečně na stránku, když na ní neděláte úpravy. Pokud se stránka příliš nemění, je zbytečné dávat velkou frekvenci a naopak. Chcete-li, aby robot Googlu našel Vaši stránku co možná nejrychleji, stačí dát na stránku reklamy Google AdSense. Nejdříve navštíví stránku robot GogleAdSense a po něm i robot Googlebot, který stránku zaindexuje. Zápis příkazu vypadá takto:

<META NAME="revisit-after" CONTENT="10 days">

6. Meta tag DESCRIPTION - Popisek:

Tento meta tag by měl obsahovat klíčová slova Vaší stránky a stručný obsah této stránky. Polemiky se vedou o tom, zda by měl mít maximálně 200 nebo 250 znaků včetně mezer. Tento meta tag je pro vyhledavače stejně důležitý jako titulek. Google z něj dokonce prioritně vybírá informace pro vyhledávání. Popisek by měl začínat Velkým písmenem a končit by měl tečkou. Zapisuje se takto:

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Meta tagy v hlavičce (head) webové stránky - hlavička webové stránky, nastavení českého jazyka, titulek, popisek, klíčová slova.">

7. Meta tag KEYWORDS - Klíčová slova:

Podle některých teorií vyhledavače v současné době již tento meta tag nevyužívají (snad s výjimkou vyhledavače Yahoo), podle některých teorií je využívají. Pokud pochopíte, co je klíčové slovo, pochopíte celý mechanismus SEO. Proto je dobré si pro uvědomění klíčových slov tato slova vypsat do meta tagu, i kdyby je vyhledavače opravdu nevyužívaly. Existují dvě teorie zápisu klíčových slov, a to, že se klíčová slova mají vypisovat bez mezer za čárkou, některé teorie hovoří o tom, že se mají vypisovat s mezerami za čárkou za klíčovým slovem, některé teorie hovoří o tom, že se mají psát pouze malými písmeny. Na stránce by nemělo být víc než 20 klíčových slov. Ale vše je pouhá teorie. Zápis klíčových slov by měl vypadat takto bez mezer nebo v dalším řádku s mezerami:

<META NAME="keywords" CONTENT="head,hlavička,meta tag,title,titulek,český jazyk,čeština,description,popisek,keywords,klíčová slova">

<META NAME="keywords" CONTENT="head, hlavička, meta tag, title, titulek, český jazyk, čeština, description, popisek, keywords, klíčová slova">

8. Meta tag Copyright - tento meta tag a další jsou již nepovinné a ne příliš důležité:

Tento meta tag označuje, že Vaše stránky mají copyright - jsou tedy chráněny autorským právem, a to copyright na formu (v tom případě si ji zadává webmaster) a nebo copyright na obsah stránek nebo na vše, co se na stránce nalézá. Copyright se obvykle ještě označuje na dolním okraji stránky označením a znaménkem Copyright © a rokem vzniku stránek a aktuálním rokem. Do hlavičky se obvykle zapisuje pouze rok vzniku práva takto:

<META NAME="Copyright" CONTENT="Copyright © 2004 Antonín Kaška">

9. Meta tag Owner - Majitel:

Tento meta tag označuje majitele webových stránek, přípdně spojení na něj (tedy emailovou adresu). Zápis meta tagu vypadá takto:

<META NAME="OWNER" CONTENT="Antonín Kaška; email: kaska@akaska.cz">

10. Meta tag Author - Autor:

Tento meta tag označuje autora webových stránek. Zároveň si v tomto meta tagu může udělat reklamu ten, kdo udělal design Vašeho webu, kdo ho programoval a Váš webmaster. Zápis meta tagu pak může vypadat takto:

<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Design/Code-template/Webmaster: Jaroslav Šíp/Mischa/Antonin Kaska [www.akaska.cz/?page=73]; email: kaska@akaska.cz">

11. Meta tag No-cash - neukládání:

Tento meta tag by měl určovat, že by se obsah stránky neměl ukládat do vyrovnávací paměti cash. Prý to moc nefunguje. Dokonce existovaly velké diskuse, zda má být vůbec tento meta tag používán, zejména v době, kdy měla většina počítačů pomalé připojení a spousta lidí si prohlížela stránky off-line. Dnes již toto nehrozí a spíše je dobré tento meta tag ve svém webu mít, aby lidé neměli přecpané cashe. Zápis lze provádět dvěma způsoby. Ten první prý nefunguje víc než ten druhý. Hlavně nedávejte na Vaši webovou stránku více než jeden způsob zákazu ukládání. Mám zkušenosti s tím, že při dodání 2-3 variant se naopak stránky ukládají mnohem více.

<meta name="pragma" content="no-cache" />

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">

12. Meta tag - Generator:

Pokud si celou hlavičku necháte vygenerovat v nějakém meta tag generatoru nebo v Microsoft FrontPage, budete mít v hlavičce tento meta tag, který dělá reklamu meta tag generatoru nebo Microsoft FrontPage. Jiný význam nemá.

<meta name="generator" content="Microsoft FrontPage">

13. Meta tag Refresh - Přesměrování:

Tento meta tag se uvádí, když potřebujete stránku přesměrovat někam jinam. Číslice, která je v zápisu, uvádí počet sekund, během kterých dojde k přesměrování, URL je url kam chcete přesměrování provést. Tento meta tag se používá, když změníte adresu svého webu, to znamená, že ho přesouváte z neplaceného webhostingu na placený nebo když měníte strukturu webu. Seznam tento meta tag nesnáší, protože nesnáší přesměrování a stránky s meta tagem refresh obvykle maže. Pro ostatní vyhledavače se uvádí, že by čas přesměrování měl být minimálně 10 sekund. Ovšem představte si sami sebe, jak sedíte nad takovou stránkou 10 sekund. Já v takovém případě dávám maximálně 6 sekund. Příklad takového přesměrování najdete vymyslíte-li si neexistující adresu na tomto webu.

<meta http-equiv="refresh" content="10;URL=http://www.jinyweb.cz">

Ukázka hlavičky této webové stránky:

<HEAD>
<TITLE>Meta tagy v hlavičce (head) webové stránky</TITLE>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<META NAME="robots" CONTENT="all,index">
<META NAME="revisit-after" CONTENT="2 days">
<META NAME="Copyright" CONTENT="Copyright © 2004 Antonín Kaška">
<META NAME="keywords" CONTENT="head, hlavička, meta tag, title, tiulek, český jazyk, čeština, description, popisek, keywords, klíčová slova">
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Meta tagy v hlavičce (head) webové stránky - hlavička webové stránky, nastavení českého jazyka, titulek, popisek, klíčová slova.">
<META NAME="OWNER" CONTENT="Antonín Kaška; email: kaska@akaska.cz">
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Design/Code-template/Webmaster: Jaroslav Šíp/Mischa/Antonin Kaska [www.akaska.cz/?page=73]; email: kaska@akaska.cz">
<META NAME ="pragma" CONTENT="no-cache" />
</HEAD>

 DOPORUČUJEME NA
www.akaska.cz a www.antonin-kaska.cz

Noční prohlídky hrad a zámek Jindřichův Hradec a Bílá paní Jindřichohradecké kulturní léto Jindřichohradecká činohra - Andrea Černá jako kněžna v Jiráskově Lucerně Pořady pro školy Prodej CD a MC - Pohádka o Honzovi Prodej knih - Moje malá ZOO Já zvoním! - mluvená zvonění, vyzvánění, melodie, ringtones, vyzváněcí melodie a vtipné hlášky do mobilu

www.elektricke-ohradniky.cz, www.zemedelske-potreby.cz, chovatelské potřeby, lesnické potřeby, zahradnické potřeby, jezdecké potřeby
Antonín Kaška - herec, moderátor, Cyrano de Bergerac, pořady pro školy, Memento, divadelní představení, Andrea Černá, pohádky, divadelní hry, prodej CD a MC, prodej DVD a VHS, vánoční dárky, dárky k narozeninám, hodinky, parfémy, dabing filmů, reklama, výroba reklamních spotů, casting, jazykolamy, Jindřichohradecké kulturní léto, pověsti, hudební skladatelé, herci, operní pěvci, jindřichohradecká činohra, noční prohlídky Jindřichův Hradec, Bílá paní, ubytování Jindřichův Hradec, Já zvoním! zdarma, zvuky mp3, sms tóny, budíky, hokej, fotbal, sport, hantec, reálné melodie na mobil, hlášky Antonína Kašky, hlášky Líbím se Ti?, Mikuláš, Vánoce a koledy, vánoční přání, novoroční přání, Valentýn, Velikonoce, přání k svátku, blahopřání k narozeninám, blahopřání k promoci, přání k svátku čarodějnic, svatební přání, přání k svátku matek, blahopřání k narození miminka, zamilovaná přáníčka, znamení, Hodíme se k sobě?, zamilované obrázky, auta a motorky na mobil, sudoku, šachy, karty - superhry na mobil, Chcete být milionářem?, sci-fi mobil, horor mobil, dovolená léto 2011 na mobil, psi na mobil, kočky na mobil, koně na mobil, draci na mobil, ryby, akvária na mobil, piráti z Karibiku na mobil, kancelář na mobil, krávy na mobil, falešní sobi na mobil, vyhledavače, výdělek pro webmastery, page rank, výměna odkazů, slovenské hlášky a zvonenia, blahoželania k narodeninám, želanie k meninám, vianočné priania, weisse frau, white lady, poslat SMS zdarma, Bob a Bobek, Rákosníček, Mrazík, princezny, rezervace letenek, prodej zájezdů, statik, prodej, prodej letenek
flash hry online, vánoční hry, logické hry, Garfield, Happy Tree Friends, Worms, StarWars, bojové hry, stolní hry, karetní hry, flash videa, Simpsonovi, Mario, střílečky, sportovní hry, velikonoční hry, zamilované hry, mahjong, Sonic, oddechovky, závodní hry, South Park, Rayman, koňské hry, skákačky, postřehové hry, puzzle, Tom a Jerry, Harry Potter
koňské potřeby, chovatelské potřeby pro dobytek, chovatelské potřeby pro ovce, lizy pro ovce, chovatelské potřeby pro prasata, chovatelské potřeby pro psy, chovatelské potřeby pro králíky, králíkárny, chovatelské potřeby pro drůbež, kurníky, líhně
noční prohlídky, zvuky a hlášky, SMS melodie, teen buzz, java hry, přání a blahopřání, Vánoce, hry online, worms games, mario games, easter games, mahjong games, horse racing games, logic games, Garfield games, Simpsons games, Christmas games, výměna odkazů, výdělek na internetu
pasti, myši, krysy, sklopce na kuny, odpuzovače myší

Reklamy Google:Copyright © 2004-2017 A.Kaska.cz